שיח גלריה -ניצה ליואי ,הנייר הלבן רואה אותי שבת 1.2.2020 שעה 11.30

שיח גלריה – פשעים ועברות קלות אוצרת: ניצה פרי ב 11.1.20 בשעה 12:00

שיח הגלריה בתערוכה יתקיים ב 11.1.20 בשעה 12:00

בהשתתפות אמנים מהתערוכה ואוצרת התערוכה ניצה פרי