חג אביב שמח

בימים כתיקונם התערוכות הנוכחיות היו אמורות להסתיים . נוכח המצב הלא רגיל כל התצוגות הוקפאו ויפתחו לקהל כשזה יתאפשר.

מקווים שעם פתיחת הסוגרים הקהל יוכל לבוא וליהנות מהתצוגות הנוכחיות במשך התקופה שנקבעה להן מראש.

עד אז אנו מאחלים לכולנו חג שמח , בריאות ואריכות ימים.