בין הזמנים

טובה אלדד

אוצר: רוניה הררי

 

התערוכה מתייחסת ל"זכרון" ו"זמן" מופשט.

נשארות אנרגטית מתוך חיבור למרחב זמן אנושיים קולקטיביים.. סוג של  ניסיון לחבור לנסתר, למה שמעבר למחשבה, לדיבור, לסיפור, למוכר וידוע.

מעבר לקטבים דואליים של טוב ורע נכון ולא נכון.

חיים ומוות. פריחה וכליון. אבוד ונמצא. עבר ועתיד במישור אחד.

 

מתוך חיפוש הנעלם של יהודה עמיחי

 

וכל אדם הוא סכר בין עבר לעתיד

כשהוא מת נשבר הסכר

והעבר מתפרץ לתוך העתיד

ואין מוקדם ואין מאוחר והזמן הוא זמן אחד

כמו אלוהינו זמננו אחד

וזכר הסכר לברכה.

טובה אלדד

טובה אלדד
פתיחה: 12.03.2020 20:00   נעילה: 29.05.2020 14:00
שיח גלריה: