בסמיכות

איריס קדישמן, בן קדישמן

אוצר: אינה ארואטי

בתערוכה, משתקף כוון רעיוני משותף בסדרת הקדרות של איריס קדישמן
והן ביצירותיו של בן קדישמן.
הסדרה מסקרנת בנופכי המעורבויות הסעורות של יחסי
הדיאלוג במרקמי חומריה ובגווניהם, אמנם הצורניות המבנית זהה, אך העמדה הינה
רוחשת ומתפתלת בין יצירותיו של בן בתערוכה. הסדרה מיישמת דינמיות ערכית ומסתורית,
ניתן לאבד את תחושת הסבב המרתק של כל כלי בסדרה, שאצבעותיה של האמנית מרחפות
בתנועה המעוררת חיות במשטחיהם. יצירות הקדרות של איריס מעידות על משיכתה
למחברי חומרים, בהמחשה ניסיונית ובספונטניות אתגרית.

הרהוריו ומחשבותיו של בן קדישמן, באים במספר לא מבוטל של גיליונות נייר, התחושות
הנוצרות ובאות ברצף מרתק ועוצמתי מובילות למעקב אחריהן.
בן קדישמן סובב בין העולמות, אינו יכול שלא להסגיר את הדרמה המתחוללת בו בתנופה
ספונטנית, המעלה רעיונות מוחשיים בחזות הוזה ובראות משתנה.
קשה להימנע מהרוחניות המשתקפת במגמה לעורר תגובה המפעמת והרואה את אדם
והטבע כישות אחת. קיים קשב לפיתולי תנועה יצריים, בנימה חושנית וארוטית, בן כאילו
מתמזג וממשיך עם הזרימה ומקיים דיאלוג וריחוף עם היווצרות היצירה. היא כביכול
מופשטת אך מעוררת את הקשר הננעל לתוך הדימויים הבונים את זהות יצירתו העכשווית.

אינה ארואטי, אוצרת

איריס קדישמן, בן קדישמן
פתיחה: 04.06.2020 19:00   נעילה: 04.07.2020 14:00
שיח גלריה: