האיניגמה של הטרנספיגורטיבי

ישראל מושינזון

אוצר: אריה ברקוביץ

סדרת העבודות החדשה של ישראל מושינזון באה לבחון את היחס בין צורה לתוכן בפיסול תלת מימדי.

מושינזון אמן שעוסק בפיסול ומיצב משנות ה-70 בודק במהלך הזמן את מהות היצירה הקונספטואלי.הוא יוצר מיצבים פיסוליים שבודקים את המורפולוגיה של האובייקט תוך הצבת שאלות על מיקומו בחלל והיחס שבין צורה, מיתאר צבע וסביבה.

ישראל מושינזון
פתיחה: 30.09.2021 19:00   נעילה: 23.10.2021 14:00
שיח גלריה: