הכתובת על הקיר

אודליה אלחנני

הציווי  " לא תרצח " הינו  הדיבר השישי בעשרת הדיברות שעל פי המקרא צוו  על עם ישראל במעמד הר סיני , נמסרו כשהם חרוטים  על לוחות הברית ,ונחשבים לחוקת העל של היהדות.   רצח על פי הרשב"ם הוא גרימת מוות לזולת ללא סיבה, ועל פי הפרשנים לא רק רצח  ישיר אסור, אלא גרימת מוות לאדם גם באמצעות אמירה.

כל פרט בחברה המודרנית חשוף באופן יום יומי למידע על מעשי רצח  מסוגים שונים ובהקשרים שונים: רצח אגב ביצוע עבירות אחרות, רצח במשפחה, רצח פוליטי, רצח על רקע שנאה, רצח לאומי ויש למצער, עוד דוגמאות  רבות .

העבודה  "הכתובת שעל הקיר", מיועדת לעורר בצופה מחשבות ואסוציאציות בהקשרים אלו על רקע האיסור המוחלט הקיים מזה אלפי שנים " לא תרצח"!

המבקרים בתערוכה, מוזמנים להיות  חלק פעיל בתהליך החשיבה  והשיח, מוזמנים להציע את פרשנותם האישית,  ולהעלות על הכתב את האסוציאציה הראשונה שלהם למראה הכתובת שעל הקיר. התוצאות יהוו בסיס לתערוכת המשך.

בסיום התערוכה, האמנית תעלה לאתר שלה את תוצאות ההצבעה ותפרט מה היה בבסיס ההחלטה שלה על ביצוע העבודה, ומה המסר אותו התכוונה להעביר.

www.odeliaelhanani.com/Heb/News.php

העבודה עשויה צמר ונסרגה על ידי האמנית  בטכניקת קרושה

אודליה אלחנני
פתיחה: 23.12.2021 19:00   נעילה: 15.01.2022 14:00
שיח גלריה: