המראה הבלתי צפוי של הכלי

תערוכה קבוצתית

אוצר: אינה ארואטי

המראה הבלתי צפוי של הכלי הכלי כאובייקט מרכזי בתערוכה טעון בהתמודדויות בניסוח הרעיון הצורני לכלי, ולמשמעויות הבלתי צפויות בחומריותו, בתחביריו השונים ובצורתו הבסיסית. היצירות של עשרים אמנים מוצגות בתערוכה הנוכחית ומנסחות היבטים מפתיעים ורב-גוניים, במרחב חזותי המשקף תכנים, עיצובים, טכניקות בקדרות ובאמנות הקרמית. מירב דימויי הכלים והכדים אינם מופיעים בהיבטים פונקציונאליים וככלי קיבול ואינם עוסקים בשלמות הכלי, אלא, בגילום דימויים אשר ברוב המקרים הינם אובייקטים בעלי מורכבות בלתי צפויי והראויה לתצוגה.

אינה ארואטי, אוצרת

תערוכה קבוצתית
פתיחה: 21.11.2019 20:00   נעילה: 14.12.2019 14:00
שיח גלריה: