הקשרים

איסה מרקוביץ

אוצר: אריה ברקוביץ

סדרת הציורים החדשה שאיסה מרקוביץ מציגה בבית האמנים בתל אביב עוסקת בדמות האדם במרחב הציבורי ובסיטואציות היומיומיות כמו הליכה לים ארוחה על הדשא או מפגש חברתי.

בעבודותיה תנועת הגוף מחברת בין שפת הצילום לשפה הציורית הריאליסטית . הסיטואציה האנושית הפשוטה אותה היא מתארת בציוריה מהווה אי של שפיות במרחב הרועש בימים אלה.

ההצבה והקומפוזיציות של הדמויות בחללים הריקים מזהות ספציפית מעצימים את המסר והופכים את האמירה מאישית ומקומית לאונירסלית

איסה מרקוביץ
פתיחה: 21.11.2019 20:00   נעילה: 14.12.2019 14:00
שיח גלריה: