התבוננות

חוה זילברשטיין

התחריטים המוצגים בתערוכה עשויים ממרקמים, חריטות עמוקות, מחיקות, ושוב חריטות, היוצרים מצד אחד יופי מושך ומצד שני חושף צדדים בלתי צפויים של הטבע, סוג של מאבקים היכולים לגרום להתבוננות עצמית אצל הצופים

חוה זילברשטיין
פתיחה: 06.06.2019 20:00   נעילה: 29.06.2019 14:00
שיח גלריה: