וזה הכל

אולגה בראל

אוצר: נורית ירדן

מה אני מבין כשאני מתחיל
להבין את החולף
את טבעו הפגיע של הרגע הפלאי
את הסיכון שלוקחות המילים
העומדות מול הדברים
עם ידיים ריקות?

(ישראל אלירז)
ליווי אוצרותי, נורית ירדן

אולגה בראל
פתיחה: 10.12.2020 19:00   נעילה: 30.01.2021 14:00
שיח גלריה: