זכרונות ארוגים

תערוכה קבוצתית

אוצרת: סמדר מסינג

נקודת המפגש של האמנים המציגים בתערוכה בוחנת היבטים חדשים ונסיון לשלב את המסורות האתניות המקוריות עם הזהות הישראלית.
האמנים המציגים בתערוכה זו עברו חווית הגירה, ,חלקם לאחרונה ולחלקם חוויה זו היא חלק מהזכרון הזהותי שלהם.
התערוכה מפגישה שלל מיגוון דרכי ביטוי,שילוב של דקורטיביות עממית מסורתית בטכניקות מודרניות משולבות על בדים- בטכסטיל,רקמה,הדפס ציור צילום וודיאו.
חלק מהאמנים יוצרים בחומרים מצויים , נגישים למשל ,רשת, קלקלר סיליקון .בדים ורקמות בכך הם ממשיכים את סגנון 'דלות החומר' שנולד בישראל בשנות ה- 60 . וכן להתחבר למגמה הרווחת של טשטוש החלוקה השרירותית בין אמנות ' מוזיאונית, ל'אמנות שימושית פופולרית'.
החיבור בין האמנים בתערוכה יוצר חוויה חדשה פלורוליסטית המשקפת את הרב גוניות של החברה בישראל.

סמדר מסינג אוצרת

תערוכה קבוצתית
פתיחה: 22.10.2020 10:00   נעילה: 05.12.2020 14:00
שיח גלריה: