חולצה משובצת

מיכל זכאי

אוצר: מרב שין בן - אלון

נקודת המוצא לתערוכה, שהעבודה עליה התחילה ב-2016, היא צילום פורטרט של האמנית לבושה בחולצת משבצות, שצולם ברגע היציאה מהבית עם תחילת סדרת טיפולים רפואיים.
העבודות עוסקות בחוויית הנתק של הגוף מהסביבה הבטוחה באמצעות הדימוי של חולצת המשבצות. הדימויים נוצרו ברגע מסוים של פגיעות, של טרנספורמציה והצפה של זיכרון הילדות בקיבוץ.
המשבצות משמשות את מיכל כייצוג סימבולי של ערכי 'הנכון' ו'הלא נכון' שהיו אבני יסוד בחברה הקיבוצית בראשית הדרך, ובאמצעותן היא בוחנת את המרחב לוואריאציה, אינטרפרטציה אישית וקבלת השונה.
התערוכה 'חולצה משובצת' היא תערוכת היחיד השלישית של מיכל זכאי. קדמו לה התערוכה בגלריה המגדלור ב-2015 ותערוכת היחיד בגלריה טובה אוסמן ב-2018.

מיכל זכאי
פתיחה: 03.01.2019 20:00   נעילה: 02.02.2019 14:00
שיח גלריה: