חיה בסרט

טלי אשכול

טלי אשכול משוטטת עם מצלמתה ברחבי אירופה ונוהגת כחלק מצוות הפקה, אשר תפקידה להקפיא תמונה מסרט דמיוני המצולם לעיניה.

רובם של צילומי הסטילס המוצגים מתייחסים לשנות ה 50/60, פריחת הגל החדש, פילם נואר, ניאו ריאליזם, ועוד.

אופן הצגת התמונות משחזר, במעט, את דפי הקונטקט שהיו חלק בתהליך בחירת התמונות.

טלי אשכול
פתיחה: 21.11.2019 20:00   נעילה: 14.12.2019 14:00
שיח גלריה: