ימים רבים

אוצר: אריה ברקוביץ

"ימים רבים" הוא מייצב המורכב מעבודות דו ותלת ממדיות. אני עוסקת בו בכוחות הפנימיים הפועלים בי בשעת היצירה באמצעות שתי דמויות בדויות – ה"עלמה" וה"סופר", המציגות שני קטבים: נשיות וגבריות, תוקפנות ועדינות, אקטיביות ופאסיביות, זקנה ועלומים. הדמויות לובשות ופושטות צורה בעבודות השונות, מחליפות תכונות ומצבים. מייצב זה מתמקד ב"מסעותיה" המורבידיים של ה"עלמה" (מיצב ראשון שעסק בדמויות אלה הוצג בספטמבר האחרון בגלריה BY5). ההליכה במייצב מדמה נתיב לא ליניארי המזמין למעין טקס התבוננות לא רק בעבודות עצמן, אלא גם בתהליכי ההתהוותן, בחשיפת הלא מודע, בתהליכים רגשיים, בחיים ומוות ובמשמעותם של מיתוסים.
העבודות התלת ממדיות פותחו בתהליך מתמשך של הרס עבודות ישנות שלי והרכבת חלקיהן ליצירות חדשות, בצירוף חומרים חדשים. הקולאז'ים, גם הם מהווים גלגול נוסף של עבודות שלי – הם הורכבו בבסיסם מתצלומי חלקי עבודות קודמות. כך העבודות מצטטות את עצמן במהלך ארס פואטי ומשמרות זיכרונות של מקומות, תקופות, מיתוסים, מטענים ביוגרפיים ועבודות שיצרתי בעבר.
העבודות נוצרו בהשראת תולדות האמנות, ארכיאולוגיה וטבע. צמיחה מתוך הרס מתרחשת בטבע, כשם שהיא מתרחשת בתרבות. היא משקפת תהליכים נפשיים ומנטליים: מחד, פורקן אגרסיות ומאידך, תחושת חופש, סיפוק ואופטימיות. ההרס והאובדן מהווים נקודת מוצא להתחדשות מתמדת.
החיבור של החומרים בעבודות הוא חיבור גולמי שאינו ממזג את החלקים לגוף אורגני אחד ולכן מזמין אפשרויות קריאה מגוונות.

זהבה אדלסברג
פתיחה: 07.02.2019 20:00   נעילה: 02.03.2019 14:00
שיח גלריה: