מאחורי הזמן

לוסי אלקויטי

אוצרת: טלי כהן גרבוז

לוסי אלקויטי היא אמנית המפתיעה, בכל פעם מחדש, במנעד הרחב של מדיות וטכניקות שונות בהן היא עושה שימוש.
במרכז ההצבה החדשה, 'מאחורי הזמן', היא מציגה קבוצה של שקי חורף, אריזות שקופות למחצה ששימושן המקורי שימור בגדים בארונות סגורים. שקי החורף של אלקויטי פתוחים למחצה ומתוכם משתלשלות עבודות קודמות על נייר שנגזרו לרצועות. השקים תלויים מהתקרה כמו גלמים, או כמו עטלפי מערה בדממה של טרם / לאחר מעוף.
על הקיר – שני ציורים גדולים בפחם על נייר שגם הם מעין עצירה: בין מצב מבטיח של טרם צמיחה ונביטה לבין שהייה, אולי נצחית.
כל העבודות בהצבה הנוכחית באות להצביע על תבנית יסוד אחת שעולה מתוך מכלול היצירה של אלקויטי, זו שמחזיקה בתוכה את הצמיחה וההיפך לה בעת ובעונה אחת. הכל עתיד לצמוח, או עתיד לעצור כאן בלא-זמן.
העבודות של אלקויטי נמצאות מאחורי הזמן במשמעותו הלינארית, כפי שאנחנו רגילים לחוות אותו. הן מתפקדות ככמוסות של אי ודאות שהיום, לנוכח החווייה הדיסטופית של השנה האחרונה, מקבלות יתר משמעות.

לוסי אלקויטי
פתיחה: 18.02.2021 19:00   נעילה: 13.03.2021 14:00
שיח גלריה: