מטאמורפוזה

תערוכה קבוצתית

׳מטאמורפוזה׳ היא תערוכה המסכמת תקופה בה הובילו האמנים טינה ואיליה בוגדנובסקי את סדנת ההדפס ע״ש זריצקי, בבית האמנים בתל-אביב.
בתערוכה, המתמקדת במדיום ההדפס על צדדיו הרבים, קבוצת אמנים מגיבה למושג ׳מטאמורפוזה׳, מנקודות מוצא וגישות שונות וייחודיות.
בתערוכה אנו מקבלים הצצה לתהליכים הרעיוניים והחומריים של קבוצת אמנים העובדת כתף אל כתף זה זמן, תוך התמסרות והעמקה במדיום ההדפס, על מגבלותיו, תכונותיו השונות, וההרפתקאות שהוא מאפשר.
כל העבודות בתערוכה נוצרו בליווים והנחייתם הטכנית והרעיונית, ובסדנת ההדפס ע״ש זריצקי בניהולם ואחזקתם המסורה והחברית של טינה ואיליה בוגדנובסקי.

תערוכה קבוצתית
פתיחה: 22.10.2020 10:00   נעילה: 05.12.2020 14:00
שיח גלריה: