ממלכה אבודה

אוצר: אריה ברקוביץ

גיבוריה של של הממלכה האבודה הם טלאים,תפרים וקרעים של מושבי הריקשה ההודית האיקונית, הארוגים ותפורים ידנית, במכוון ובאקראי ובערוב חומרים. המצלמה חושפת את יופיים ועושרם של הטלאים כציורי אבסטרקט עשירי צבע ומבע ויוצקת בהם חיים משלהם המאפשרים לדמיונו של כל צופה לחוות את ההודו שלו, כשעל כל יצירת הג'ז הצילומית הזאת מנצחות זוג רגליי נצח קדמוניות, כוח העבודה המניע את הודו כולה.

דני ורטה
פתיחה: 07.03.2019 20:00   נעילה: 30.03.2019 14:00
שיח גלריה: