מסה

טובה לוטן

אוצר: אורי דרומר

מתוך השכחה, נולד קיר האמן 'מסה' פרויקט שהוא מרחב של ארבעה מקומות, אתר. שלושה אובייקטים וחלל ריק שהופיע מתוך הצבתם:בדים דחוסים נעוצים על גבי בורג, רישום על פי חלקי בגדים, מגש עץ עליו מונחות שאריות בד וחלל ריק המתגלה מתוך הצבת האובייקטים בחלל ומהווה חלק מן העבודה.
השם 'מסה' שניתן לעבודה, מייצג, את הגוף, הגוף כבסיס, כמצעלעבודה. בד בבד הוא גם שם לעבודה שבעצמה מייצרת או בונה גוף.מסה של זיכרונות עבר. מסה הנושאת את משא העבר, היא עצמה מסע אל העבר – מסה. משא. מסע.
אורי דרומר
אוצר וחוקר תרבות
ספטמבר 2020

טובה לוטן
פתיחה: 11.12.2020 11:00   נעילה: 30.01.2021 14:00
שיח גלריה: