מעגל קסמים

אוצר: אריה ברקוביץ

אברהם קורתי הינו אמן רב תחומי העוסק בשנים האחרונות בדרכי הבעה בתחום הצילום והקשר שבין המושגי לחזותי.
מושגים ודימויים
מציאות ואשליה
מהות ודרך
משולבים זה בזה במעגל קסמים של מסע אין סופי.

אברהם קורתי
פתיחה: 07.03.2019 20:00   נעילה: 30.03.2019 14:00
שיח גלריה: