מעט לעת

ג'ניפר בלוך

אוצר: חגית רובינשטיין

באמצעות עט שחור ונייר לבן ג’ניפר בלוך רושמת ארועים הלקוחים מתצלומים ומהתבוננות בטבע דומם. ארועים נפרדים מתארגנים כחלום או הזייה על פני הנייר ספק במקריות או משחק הגורל. העימותים הפורמליסטיים אותם ג’ניפר מייצרת מטעינים את החלל השקט של רישומיה בתחושת פיענוח של רצפים אוטוביוגרפיים בעולם שהופך תפאורה לשירבוטי העט הספק רומנטיים והקו המדייק ספק סטואי. התערוכה מעוררת את שאלת אפשרות
הכתיבה מחדש של תסריט החיים כמו במעשה טריפת קלפים. אוצרת חגית אונמני רובינשטיין

ג'ניפר בלוך
פתיחה: 04.06.2020 19:00   נעילה: 04.07.2020 14:00
שיח גלריה: