מצב ציפה

אוצר: אריה ברקוביץ

תנועה- מעבר ממקום למקום, תזוזה במרחב.
אני משוטטת בחלל המקיף אותי, נעה במרחב. המצלמה היא אובייקט המחובר לגופי, בעזרתו אני מקפיאה וממסגרת מצבים, תנועה, נקודות מבט בזמן, מתוך המציאות הקיימת.
בהייה, התתבוננות ואז הקפאה של גופים או מצבי צבירה הנמצאים בחלל ובכך הם נשארים תקועים ונעים, צפים באויר בין לבין במצב ביניים. מחוברים ומנותקים בו זמנית, משמרים תנועה שקפאה בעזרת המדיום הצילומי.
אני בוחנת גופים העוברים ממקום למקום, מנקודת מבט אחת לאחרת, ממצב למצב. באמצעות המצלמה שלי אני שולטת בזמן, מעבירה אותו לזמן ציפה.

מיכל הרדוף - רז
פתיחה: 07.03.2019 20:00   נעילה: 30.03.2019 14:00
שיח גלריה: