שורה מקום-נילי אריאלי

שם האמן: נילי אריאלי

אוצר: דר׳ דליה בכר

העבודות של נילי אריאלי מציעות ברובד הגלוי דיאלוג בין עקבות של עולם מתכלה, לבין דימויי תנועה וחופש הפורצים את גבולות התבנית, השורה והמקום
ומייצגים התחדשות ויצירתיות. ברובד הסמוי, מתחת ל"עורו" החשוף של מצע העץ קבועות סכיני החיתוך של השטנץ – מרחב סימבולי המייצג סכנה.
התערוכה פורשת קשת רחבה של התנסויות ומטשטשת את הפער בין "אמנות גבוהה" ליצירה ילדית-נאיבית בתחביר אישי ומקורי מאוד.
שימוש בפרקטיקות פירוק (תלישה, גזירה, חיתוך וקיטוע) לצד הפרה עקבית של "שטנציות" נתונה מייצרים עולם חזותי אקלקטי ומרתק.
מול פוטנציאל השכפול האינסופי, המאפיין את תקופתנו, מציעה נילי אריאלי עושר מפגשים מסוגים שונים, המנכיח את אותות הזמן.

פתיחה: 02.05.2019 20:00   נעילה: 25.05.2019 14:00
שיח גלריה: