מ.ק 268

מוסי ערמון

אוצר: מיקי קרצמן

התערוכה עוסקת במבני הגנה במחנה צבאי נטוש, ובמבני בטחון

אחרים באותו האזור, שכופים את עצמם על הנוף גם זמן רב אחרי שאין

בהם כבר שימוש. כן היא מראה את ההשתלטות מחדש של הטבע

על אותם מקומות שלעין ישראלית נראים נורמליים לחלוטין גם

כשהם לא רק באזורי הספר.

מוסי ערמון
פתיחה: 16.01.2020 20:00   נעילה: 08.02.2020 14:00
שיח גלריה: