נפקדים- נאוה הראל

שושני/רונית שלו

אוצר: טלי כהן גרבוז

התערוכה עוסקת בחוויית הפגיעות האנושית, כפי שהיא מצטיירת בעיני המתבוננת בעלת יכולת ההזדהות.

שתי המשתתפות: נאוה הראל-שושני ורונית שלו, 'מגרדות' בשפות ובטכניקות שונות ומגוונות את פצעיו של מי שנתון למרותו של אחר חזק: ההגירה, אבדן הבית והזהות האינוודואלית, ההסגר הכפוי, כל מה שטמון גם בזיכרון המשותף של האזרח היהודי.

 

אוצרת: טלי כהן גרבוז

נאוה הראל -שושני/רונית שלו
פתיחה: 06.06.2019 20:00   נעילה: 29.06.2019 14:00
שיח גלריה: