ספר של אור

דגלאס פלוריאן

אוצר: אריה ברקוביץ

עבודות נייר חלקן מצויירות חלקן עשויות קולאג' . בהפשטה מוקפדת פורמליסטית . העבודות נוטות לרוחניות בצורה בה הוא נמנע לתאר צורות מוגדרות . המופשט שלו מינימליסטי שמייצר תנועה על כל הפורמט , עם משטחים חלקים ונגיעות צבע שמבצבצות מבין הניירות הקולאג שלו.

דגלאס פלוריאן
פתיחה: 26.09.2019 20:00   נעילה: 19.10.2019 14:00
שיח גלריה: