עוד מעט זריחה

אילנה בינג

אוצר: נורית ירדן

עוד לא יום, כבר לא לילה,

עוד מעט זריחה.

הכול כאן זר לרגע, לא מוכר,

כשאור חשמל משיק לחשיכה.

 

החושך מציע מסתור

לזרות המבט מבחוץ, למשיכת האור

אל תוך הבית פנימה.

 

רגע של דממה,

של עצירת הנשימה –

מפגש בין ניכור להכרה.

 

עוד מעט זריחה:

והכול יואר,

ושוב יחזור להיות ידוע –

וכל כך מוכר.

 

אילנה בינג
פתיחה: 06.06.2019 20:00   נעילה: 29.06.2019 14:00
שיח גלריה: