פוזה בעמידה

גד אפוטקר

קיר האמן הרביעי אותו אני מציג בבית האמנים, מחולק הפעם לשניים; הוא מתחיל בקיר האמן המסורתי מול

משרד הקבלה וממשיך בגלריית התחריט.

 

את המחקר בנושא העירום, התחלתי לפני למעלה מעשרים שנים ושבתי אליו בשנה האחרונה. מחקר זה היווה

נושא מרכזי במהלך שהותי בפירנצה, איטליה, והושפע מהפיסול והציור המונומנטאלי הרנסאנסי.

 בקיר מוצגות שש נשים שונות, בפוזת עמידה ובעירום מלא.

 בין הנשים, האמנית האיטלקייה והמודל לאמנות לשעבר, אשר דגמנה באקדמיה לאומנויות יפות פירנצה, בפריז

.Elena Marini – ובווסליה

 את Marini ,Elena שבתי לצייר בשנה האחרונה, לאחר 16 שנים בהן לא הצטלבו דרכנו.

 "עבורי, העירום מעולם לא היה טאבו, עירומה אני במדים. עבורי, העירום הוא דבר אחר"… ( Marini .)Elena

גד אפוטקר
פתיחה: 13.02.2020 20:00   נעילה: 07.03.2020 14:00
שיח גלריה: