פומפיי אהובתי

זיו צפתי

אוצר: טובה אלדר

נקודת המוצא לתערוכה הינו צילום משרידי העיר הרומית העתיקה פומפיי. בשנת 79 לספירה, ב24 באוקטובר בשעות הצהריים החל זרם של עשן וסלעים געשיים להתפרץ מלועו של הר הגעש וזוב. הסלעים והאפר הגעשי נעו עם הרוחות לכיוון דרום מזרח, כשהם מכסים בנופלם את פומפיי וסביבתה, מכלים בחומם הלוהט כל יצור חי שנקלע לאזור. ההתפרצות כולה ארכה כ-24 שעות. העיר כוסתה בשכבת אפר געשי בגובה של כארבעה מטרים, והחלה להיחשף בחפירות ארכיאולוגיות במאה ה-18. החפירות אפשרו לראות את תושבי פומפיי ברגע שנחת עליהם ענן העפר הגעשי, גרם למותם והקפיא את מצבם. העבודות מתייחסות לאותו הרגע ומבקשות ליצור חוויה רגשית המאפשרת הסתכלות נקייה, ואולי התבוננות אחרת על מצב שנתפס כאסון כה מאיים. 

זיו צפתי
פתיחה: 30.09.2021 19:00   נעילה: 30.10.2021 14:00
שיח גלריה: