ציורים

אוצר: רון בינשטוק

תערוכתו הנוכחית של שרגא בירן מציגה מבחר מיצירתו בציור וברישום. הציור של בירן מתאפיין בשרבוט מהיר ובקצב נמרץ אשר יוצרים תחושת דחיפות ביחס למושאי הציור אשר במרכזם מתרחשת מטמורפוזה. הגלגולים השונים שמופיעים בציורים הופכים ארץ לשמים, ירח לשמש, מלאכים לבני אדם, בני אדם להמון, והמון לשרצים.

שרגא בירן
פתיחה: 07.02.2019 20:00   נעילה: 02.03.2019 14:00
שיח גלריה: