צילום בדרכי

גיורא שלמי

אוצר: דבורה חייצוק שני

גיורא שלמי מסתובב בעיר, בארץ, רואה ,מתבונן , מלקט ומצרף ,  מחבר את הכל לייצוג ההוויה שהוא מתנהל בה . זה לא חד מימדי, זו לא אמירה חד משמעית , זה לא שחור לבן .

"אך יש משהו…באותן שעות איטיות וריקות, עולה בי מנפשי אל דעתי, עצב של ההוויה כולה.המרירות מכך שהכל הוא בעת ובעונה אחת תחושה שלי ודבר מה חיצוני , שאין בכוחי לשנות…"       (פרננדופסואה, ספר האי-נחת, בבל , 2006,  עמ' 82-83)

דבורה חייצ'וק שני – אוצרת

גיורא שלמי
פתיחה: 26.09.2019 20:00   נעילה: 19.10.2019 14:00
שיח גלריה: