קו ושבר

עופר פאר

אוצר: אריה ברקוביץ

סדרת העבודות של עופר פאר המוצגת בבית האמנים בתל אביב מציגה מסע אישי אל נבכי נפשו של האמן דרך דימויים אינטואיטיביים שנוצרים תוך כדי יצירה.

מרבית הציורים הם בפורמטים קטנים על נייר כשהדימוי החוזר על עצמו הוא דמות אנושית בעלת הבעה אקספרסיבית.

הציורים אף שניתן לזהות בהם זיקה למונק ושילה יש בהם מבע אישי עמוק שיוצא מתוך הנפש פנימה ומתפרץ על הנייר בטכניקה מעורבת.

הקו והשבר של עפר פאר מייצרים מקבץ של ציורים רגיש ושברירי מוכר ובדוי, שבור  ומורכב בין גבר לאישה אדם וחיה. השטחת הדמויות מזכירה יצירה תמימה וראשונית ברוח ציורי המערות , אך גם סיטואציה מאקברית של כיווץ והשטחה תחת מכבש שיוצר מושג חדש של אורגניזם המביע את תחושות הנפש של האמן.

עופר פאר
פתיחה: 06.06.2019 20:00   נעילה: 29.06.2019 14:00
שיח גלריה: