שוטטות

בבסיס התערוכה הנוכחית של שבע קרני, עומד דימוי של כלב עשוי מפלסטלינה, אותו פיסלה בתה של שבע, בהיותה בת שש שנים.
בחלקה השני של התערוכה, מוצגים ציורי שמן אשר נוצרו, בחלקם, עוד לפני שהחלה שבע בסדרת הכלב, והם מהווים מרחבי שוטטות דמיוניים, נופים הלקוחים מזיכרונה של שבע.
השוטטות והתהייה הם מאפיינים חזקים, הן ברישומיה והן בציוריה של שבע. הציור שלא רוצה להחליט ומותיר הפרוש בעיני המתבונן.

שבע קרני
פתיחה: 07.02.2019 20:00   נעילה: 02.03.2019 14:00
שיח גלריה: