שטייטל

גבי לרון

אוצר: אסנת הר

כשלמדתי צילום בסוף שנות הששים בירושלים, יום שישי הוקדש ליום יצירה. כך קראנו ליום בו יצאנו, כל תלמידי פרופסור קורצקי, לחפש נושאים ראויים לעדשות המצלמה שלנו. יום אחד, כשהסתובבתי במאה שערים, ראיתי איש זקן קורא מכתב וחשבתי, שאני מוכרח להנציח אותו ואת האנשים האלה, כי עוד מעט הם ייעלמו מן העולם. טעיתי.
ובכל זאת אני חוזר ונמשך יותר מחמישים שנה לאזורים אלה. הם מזכירים לי את השטייטל של ילדותי בהונגריה ושם במאה שערים אני לוכד זיכרונות מעברי בעזרת המצלמה שלי.

גבי לרון
פתיחה: 18.02.2021 19:00   נעילה: 13.03.2021 14:00
שיח גלריה: