תל אביב כמו שהיא

אוצר: רחל סטולרו חיים

עבודות רישום המתעדות דמויות ומצבים, מחשבות ותחושות, נארגות יחד לשטיח צבעוני, המספר את סיפורה של תל אביב.

נתן הלפרן ,מרינה גרצ'אניק
פתיחה: 04.04.2019 20:00   נעילה: 27.04.2019 14:00
שיח גלריה: