תענוגות- תחריטים בפורמט קטן

תערוכה קבוצתית

אוצר: גלית ראווכוורגר

תערוכת תחריטים המתמקדת בפורמט קטן ואינטימי. המציגים הם חברי סדנאות התחריט בבית האמנים ע"ש זריצקי בתל אביב.

תערוכה קבוצתית
פתיחה: 21.11.2019 20:00   נעילה: 14.12.2019 14:00
שיח גלריה: