תערוכות הדפס מאוסף בית האמנים וסדנאות התחריט

קבוצתי

אוצר: אריה ברקוביץ

שתי תערוכות שיציגו את הפעילות בסדנת התחריט של בית האמנים ומאוסף בית האמנים עבודות שנתרמו במהלך השנים .אמנים ידועים ותלמידי הסדנאות.

קבוצתי
פתיחה: 15.04.2021 10:00   נעילה: 15.05.2021 14:00
שיח גלריה: