1+2#3

אוצר: אריה ברקוביץ

בניגוד לחשבון הפשוט בו שניים ועוד אחד שווים לשלוש,
בעולם האישי הדימויים נפגשים ומתחברים לתמונה שאיננה סכמה לינארית שלהם,
אלא תוצר, שהוא מעין חידה. לא תמיד ברורה או מובנת, לא בעלת פתרון חד חד ערכי או מאוזנת.
עולם הדימויים שאוב מחוויות, מסעות, ורגעים, שהונחו יחדיו ויצרו הדפס.
משאיר את הצופה, עם ניסיון לפתור את המשוואה.

יוסי זמנבודה
פתיחה: 07.02.2019 20:00   נעילה: 02.03.2019 14:00
שיח גלריה: