מקבץ תערוכות יחיד מתלמידי הסטודיו של רויטל בן אשר

אוצר: רויטל בן -אשר פרץ
מקבץ תערוכות יחיד מתלמידי הסטודיו של רויטל בן-אשר פרץ
פתיחה: 31.05.2019 20:00   נעילה: 01.06.2019 10:00
שיח גלריה: