EGGS

"Eggs" היא תערוכה ראשונה מסוגה בארץ ובעולם. הילה חבקין, אמנית אקוורל ותיקה ומאיירת מוערכת, מציגה לראשונה ציור בצבעי מים על ביצי יען. גם מי שמכיר את איוריה הפלאיים של חבקין יופתע נוכח התעוזה האמנותית המתגלה בציורים עתירי הדמיון המכסים את שטח הפנים של הגוף הסגלגל. גודל ביצת היען, צבעיה הטבעיים וצורתה האליפטית בעלת הנפח, הפיחו בציורים אינסופיות חלומית, חסרת משקל. תחושת החלום והמסע הרחק מכאן ועכשיו מעניקים ליצירות עומק המפתה לצלול לתוכו. ביצירתה החדשה, שהושלמה בטכניקות מורכבות, בראה חבקין סוגה אמנותית שטרם נודעה בעולם.

הילה חבקין
פתיחה: 04.04.2019 20:00   נעילה: 27.04.2019 14:00
שיח גלריה: