EPILOGUE

ישראלה הרגיל

אוצר: אריה ברקוביץ

ישראלה הרגיל מציגה בבית האמנים בתל אביב תערוכת יחיד ששמה:  Epilogue.  בארבעים שנות יצירה פיסולית הציגה האמנית  יותר מ-25 תערוכות יחיד והשתתפה ביותר  מ- 20 תערוכות קבוצתיות. באתר http://israela-hargil.co.il/ אפשר לראות   גם פסלים שהציבה ישראלה במרחב הציבורי.

ישראלה הרגיל
פתיחה: 13.02.2020 20:00   נעילה: 07.03.2020 14:00
שיח גלריה: