FROM GRID BACK TO ZERO

אברהם קורתי

אוצר: אריה ברקוביץ

סדרת הציורים של אברהם קורתי שמוצגת בבית האמנים בתל אביב עוסקת בגריד ובתהליך שקורתי עובר החל מקווים בשתי וערב מונוכרומטיים שמכסים את כל הפורמט דרך קומפוזיציות א סימטריות שמורכבות מסדר ואי סדר בתוספת צבע לא צפוי ועד לשילוב בין קווים ומשטחים צבעוניים שיוצרים קומפוזיציה מופשטת.

הגריד הוא מקצב צורני קשיח שקורתי מנסה להפוך אותו לדינאמי גלוי ונסער, נושא ונשוא.

 

אברהם קורתי
פתיחה: 25.11.2021 19:00   נעילה: 18.12.2021 14:00
שיח גלריה: