stairway to heaven פתיחה 21.8 שעה 10.00

שולי חלפי

ילד בבניין משותף הולך לאיבוד
מקום שהיה בטוח
חולל בכעס וכאב גדול.

ילד מבלה ילדותו בשיכונים שפזורים בעיר
בניינים שם נולדו וגדלו משפחות של חברים
אחים בלב ובנפש הולכים יחד דרך.

לכל אדם זיכרונות כספר
קוביות קוביות מרכיבות פזל חיים
לפעמים שחור לבן
פעמים צבעוני
שרק הזמן זורה בהם פשטות ודלות

אחרי שנים עדיין אותך אזכור באהבה
אשמור לך חסד נעוריי
משם אפשר עוד להריח את הים
שגם הוא משנה את פניו
כמו הפרפומרייה של דוד משה
שננטשה לטובת קניון נוצץ
בו ריח הבושם הישן
כבר לא מריח אותו דבר.

שולי חלפי
פתיחה: 22.08.2020 20:00   נעילה: 19.09.2020 14:00
שיח גלריה: