WITCHCRAFT

אילן מויאל

אוצר: אריה ברקוביץ

התערוכה " "Witchcraft(מעשי כישוף), מפגישה בין רעיונות השאובים ממעשי פולחן בתקופות ארכאיות אשר שימשו את האדם שקדם לעידן ההשכלה והנאורות, ובין נפלאות הרפואה במציאות של שנת 2019.

דרך רעיונות השאולים מתקופת ימי הביניים אילן בוחן מצבים ואירועים הקשורים לזמן הווה. כגון: הכמיהה לנעורים נצחיים ומניעת הזדקנות, זיווג וזוגיות, ילודה ורבייה, און ואונות, ואף נושאים רוחניים ודתיים. נקודת המוצא של התערוכה הנה המקום בו אותם כמיהות וכיסופים של ממש מלווים את האדם אז והיום באופן זהה.

בתערוכה מוצגות עבודות אשר מכילות בתוכן אורגניזם שנמצא מת, מן החי או הצומח, משומר בתוך מיכלים שקופים עם חומר משמר המבוסס על נתרן כלורי מרוכז. מיכלי הזכוכית משולבים בעבודה פיסולית עם רדי-מייד שנמצא ברחוב, כחלק מדו שיח תמידי המבקש לדעת באמצעות החפץ הממוחזר את הצורך שהביא להיווצרותו ולשלבו כחלק בלתי נפרד מהפולחן, מאותה השתוקקות ראשונית.

 

אילן מויאל, בוגר תואר ראשון "המדרשה לאמנות", 2006

ותואר שני בתכנית הבינתחומית באמנויות באוני' ת"א, 2019.

פתיחה: 04.07.2019 20:00   נעילה: 27.07.2019 14:00
שיח גלריה: