החלטת ארגון אונסק"ו שליהודים אין כל זיקה להר הבית, הביאה את האמן אבנר בר חמא לקיים הבטחה שהבטיח לפני 35 שנה, להציג תערוכת המשך לתערוכה 'המנורה חוזרת לירושלים מס' 1', תערוכה שהוצגה (23.8.81-10.9.81) באותו אולם בבית האמנים בתל אביב. התערוכה זכתה לחשיפה רחבה בתקופה בה העיסוק באמנות יהודית עכשווית היה עדיין מינורי.
מפת ארץ ישראל
מפת ארץ ישראל היא מושג בקרטוגרפיה. היא תיאור מקום, מקום גיאוגרפי ופוליטי על הגלובוס. אך, היא גם מקום טעון מבחינה היסטורית, תרבותית ודתית. מפת ארץ ישראל היא מושג נפרד ממפת מדינת ישראל, המפה המדינית העכשווית של מדינת ישראל שקמה בתוך גבולות ארץ ישראל. שימוש במפת הארץ ביצירת אמנות היא דרך לברר ולערער על מושג יסוד בחייו של אדם בכלל ובמקרה של מפת ארץ ישראל בחייו של ישראלי. זוהי דרך לברור זהויות.
זוהי עוד דרך לבדוק את היחסים שבין המציאות (המסמן) לבין המפה (מסומן) האמורה לתאר , להוות מסמך כאילו הייתה אמת אובייקטיבית.

האמנות הישראלית הכניסה עצמה לויכוח הפוליטי חברתי ואולי התגייסה בעיקר לצד אחד של הקיטוב לצד הרואה סכנה באיבוד הגבולות הפיזיים של מדינת ישראל לטובת שלמות ארץ ישראל ובסכנה לעתידה של החברה הישראלית בשלטון על עם זר. יש לציין שבשנות השבעים הדומיננטה במוסדות האמנות, בתקשורת האמנות היתה של אחד מהקטבים בלבד, הקול השני, עדיין לא פיתח את הקול האמנותי שלו לכלל הבעה.

אבנר בר חמא, מכוח אמונתו ומכוח אמנותו, נכנס אל תוך השיח ומהווה תקופה ארוכה קול כמעט יחיד המשקף ומייצג את הקוטב האחר ומתכתב עם אמנים שהשאירו עקבות בברור מושג מפת ארץ ישראל וגבולותיה. בר חמא אינו אמן משקיף ומשקף, בתערוכה זו ובעבודות המעמידות את מפת ארץ ישראל במרכז הוא מתגלה כאמן מעורב. כאמן המתכתב עם אמני שנות השבעים והשמונים שויתרו על שאלות אסתטיות לטובת אמירה פוליטית משמעותית ולצורך השפעה.
בשנות השבעים פעלו מיכאל סגן כהן, פנחס-כהן גן, דוד ריב, מיכל נאמן ואחרים ומנגד אבנר בר חמא התפתח כאמן ציוני מעורב המחפש את השפה האמנותית שלו, שתחבר בין העולמות השונים ביניהם הוא חי.
בר חמא היה לדמות בולטת ביותר בפעילות למען שינוי והגברת המודעות לאמנות בציבור הציוני דתי וסומן כאמן העכשווי המזוהה ביותר עם יצירות ציוניות ועם מפת א"י השלמה. מפת ארץ ישראל בידי בר חמא היא כלי פרשני, כלי מתווך בין העולם המיתי לבין המציאות האקטואלית הפוליטית בהקשרים מידיים. מפת ארץ ישראל הייתה סימן היכר לעבודות רבות הלוקחות חלק בדיאלוג האינסופי והמתמשך וברור על גבולות הארץ המובטחת. באמצעות המפה העמיד בר חמא את הקוטב האחר לאמני שנות השבעים והשמונים.

בתערוכה החדשה "אנחנו על המפה" (2.2.17- 25.2.17), המוצגת באולם הגדול של בית האמנים בתל אביב , מוצגות במרוכז עבודות חדשות המעוררות שאלות ומחשבות על זכותו של העם היהודי לשוב אל הארץ ולצדן מפות ויצירות שפורסמו בהזדמנויות שונות, בתערוכות ובתקשורת ובספר האמן "הר-שדה-בית" שיצא לאור בשנת 2013.
בתערוכה, בר חמא חולק ומתכתב עם ביטויים והתבטאויות פוליטיות הדנות והמזדהות לדבריו בזכות הפלסטינאים על חלקי א"י ואינן מתייחסות להבטחה המיתית התנכית לאברהם ליצחק וליעקב, רוב העבודות הן יצירות בה מפת ארץ ישראל המיתית התנכית, נמצאת כרקע או תשתית כנגד אמירה או יצירה מקוטבת .

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit