%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%a8-%d7%98%d7%91%d7%99%d7%91כבר 10 שנים שאבנר טביב נוסע לרוחבה ולאורכה של ישראל, חוקר את תיבות הדואר הרגילות, המנדטוריות, הישנות שבתוך הקיר, ומתחקה אחר מיקומן החבוי. התערוכה "הרקה אחרונה", הינה סיפור אודות טכנולוגיה עכשווית המייתרת את שהיה – טכנולוגיית התקשורת הבין אישית. מתוך 4000 תיבות דואר בישראל, 1500 כבר נשלחו לגריטה. גם התיבות שנשארו יבוא יומן והן ישלחו לגריטה, אלו שישארו במקומם יהפכו לרליק, שריד נוסטלגי. ואכן, בתערוכה מוצגת תמונה של ערימת תיבות דואר שוכבות אחת על השניה, כעין סרקופגים (ארונות קבורה) היוצרים מבנה של 4 קומות, בדומה לאופן הקבורה בקומות, בבתי עלמין בישראל.

בתערוכה תמונות של תיבות דואר הנראות כדמויות שנעצרו ונעמדו דום ברחובות ריקים מאדם. כך עוברות תיבות דואר אלו האנשה. באחת התמונות בתערוכה נראות זוג תיבות, מקושקשות בגרפיטי, כמתבוננות מעבר לכביש בפסלו של מנשה קדישמן "התרוממות" (שלושת העיגולים) בכיכר הבימה.

"הרקה אחרונה", לדידו של אבנר, היא רק עניין של זמן. היא חלק מעידן הולך ונעלם, דבר הקשור בסיפור גדול יותר של טכנולוגיות חדשות, היוצרות מהפכות בעולם, לטוב ולרע.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit