בתערוכה הנוכחית אסתר נאור מציגה מספר עבודות מרכזיות מהשנתיים האחרונות, עבודות שהוצגו בשנת 2015 בתערוכת יחיד בניו-יורק, ומוצגות כאן לראשונה בארץ. בחלל המרכזי מרחפות שלוש דמויות מפוסלות, מעין "כוח הצלה" מוזר ולא מוגדר העסוק בהתרוצצות וניסיון להגיש עזרה. נסיבות הפעילות עלומות, ולמרות שנראה בבירור כי אנו נמצאים באזור אסון, אין בחלל סימנים המעידים על טיבו ואין גם זכר לקורבנותיו. הצופה הידען ימצא דמיון רב בין הדמויות המרחפות לבין שלוש המכשפות מציורו הידוע של גויה "מעוף המכשפות", ואכן אלה שימשו השראה ביצירת המיצב הפיסולי שלפנינו. עבודות אלה, לצד עבודת הווידיאו המוצגת בחדר הסמוך ועוסקת במין "טיפול" של הסרת עין הרע, הינן נדבך נוסף בתוך גוף עבודות רחב בו נאור עוסקת בקיום האנושי בסביבות עויינות, במצבי חולי, מצבי סכנה ואסון, והמצבים הפוסט-טראומטיים, שלבי הריפוי והשיקום.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit