בכל נשימה יש שאיפה, הכנסה,
החדרת אוויר, חמצן, הכלה,
המחייה והמכלה.
בכל נשימה יש נשיפה, הוצאה,
פליטת אוויר או עשן, הקאת
גוף, דבר ועניין.
המייצב הזה הוא עבור החיים
הנושמים, השואלים והתוהים
השואפים והנושפים לדעת.
האיש, האישה, האש
הלוחשים פנימה
והחוצה.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit