המציאות הישראלית נותנת לנו אינספור אפשרויות להציג את הכוחניות בין שולט לנשלט והאמנות הישראלית מציגה את המצב באופנים שונים.
גיא כהן בתערוכתו יוצר דימוי כוחני אשר מציג דיאלוג בין יחסי סאדו מזוכיזם לבין המצב בשטחים.
בתיאורי הסאדו מזוכיזם בתערוכה הדמות "הפסיבית והנשלטת" היא אישה ואילו בתיאורי המצב בשטחים הדמות הפסיבית והנשלטת היא דמות הערבי, בד"כ צעיר אשר מוחזק ונשלט ע"י חייל ישראלי.
התערוכה מורכבת מלוחות שחמט מתכתיים ומוחלדים שעליהם מוטבעים התיאורים שנלקחו מצילומים, קו המתאר מובלט ע"י ניטים ממוסמרים שמוחדרים ללוח המתכת ומתחתיו עץ.
יש שילוב בין העוצמה הנדרשת להחדרת הניטים לבין האלימות והכוחניות בתיאורים,
גיא כהן בדימויים מלאי העוצמה מנסה להעלות שאלות ולתת מבט אחר למציאות הישראלית.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit