באסופת המאמרים המלווה את התערוכה "ריבוי דגשים", מבטא האמן דורון פישביין (42) בעל תואר ראשון באמנות מהאקדמיה בצלאל ובפיסיקה מהטכניון בחיפה, סימנים ומוטיבים מעולם המדעים, כחומרי גלם ליצירת תובנות חדשות.
יצירותיו מבטאות את הקוד המינימליסטי של הסימטרי, הגיאומטרי, האלגנטי והפורמלי. אלה יוצרים באופן מיידי חיבורים סמויים של ניגודים, אי סדירות, אי סימטריה, ריקות וצורה המעלים מחשבות ושאלות בדבר אופן יצירתו של ידע חדש: מהי הסביבה בה נוצר ידע? מהי המשמעות של לייצר ידע? איך מתפתח תהליך חקירתו ועיבודו של ידע קיים? כיצד ניתן ליצור המשכיות של חקירה ועיבוד בדרכים אחרות ושונות?
במאמרו "LVA- Lunar Visualization Algebra" (״אלגברה של ויזואליזציות ירח״), פישביין מציע פרמטרים חדשים להיתכנות מופעי ירח בשונה מדימויי מופעי הירח המופיעים בלוח השנה. במאמר "Moon Phase – Wolf Unit" ("יחידת מופע ירח – זאב״), מופעי הירח מוצגים כמעטרי פאותיה הפנימיות של קופסה שחורה, זאת בשונה מאופן התצוגה המקורי המוכר- של טבלאות מופעי הירח המגלמות את הסדר בלוחות השנה העברית והמוסלמית. כך פותח פישביין אפשרויות חדשות לבחינת תצורות מופעי הירח מבלי שאלה יהיו מוגבלים ע"י עקרונות פיזיקליים ונורמות תרבותיות כלשהן.

התערוכה מבקשת לעורר בצופים סקרנות באמצעות התבוננות בסדר חדש של מערכת הסמלים הויזואלית של פישביין, כשאלה מנוטרלים מכל סוג של היבט ביקורתי, כדי שאפשר יהיה לשנותן ולתרגמן לקונבנציות חדשות ושונות להבנית ידע חדש.
אוצרת: יפעת – שרה פרל

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit