בעבודותיו החדשות הוא עוסק באבדן ומציאה, מתוך האוטוביוגרפיה האישית שלו, בעולם של יצירה כאופציה למציאות הלא רגילה בה הוא חי כאדם. האמן חקר את גבולות המדיום, חושף את ניגודיות החומר, מוציא דברים מהקשרם ומציגם בראשוניותם, פורם וקורע ובכך מפלס את דרכו במסע של חיפוש שייכות וזהות.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit